பிக் வின் ஞாயிறு

பரிசு: ₹42000
நுழைவுக் கட்டணம்: ₹1

இப்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்கள் ஜாக்பாட் நாள். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வெறும் 1 ரூபாயுடன் மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பலனளிக்கும் ஆன்லைன் ரம்மி போட்டியை அனுபவிக்கவும்! மேலும் வெல்ல மேலும் விளையாடு! சீக்கிரம், போட்டி தொடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன்பு பதிவு சாளரம் மூடப்படும்.

போட்டிகளுக்கான அட்டவணை

தொடங்கும் நேரம்
பதிவுசெய்தல் சாளரம்
அதிகபட்ச பிளேயர்கள்
பரிசு பூல்
நிலை
21 Aug, 04:00 PM
10:00 - 03:50 PM
10000
₹42000
வரவிருக்கும்

பரிசு வடிவமைப்பு

நிலை
பிளேயர்கள்
பரிசு
1
1
₹10000
2
1
₹5000
3
1
₹3000
4
1
₹2000
5
1
₹1500
6
1
₹1000

கடந்த டோர்னமெண்டுகள்

14th August, 04:00 PM
14479 பிளேயர்கள்
6 சுற்றுக்கள்
0 காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள பிளேயர்கள்
தரம்
பிளேயர்
பரிசு
tournaments icon
#1
Akashaya
₹3924.76
tournaments icon
#2
Kashi
₹1962.38
tournaments icon
#3
Raj
₹1177.43
tournaments icon
#4
FINISH
₹784.95
tournaments icon
#5
Pankaj
₹588.71
tournaments icon
#6
Andy
₹392.48
கருத்து சமர்பிக்கப்பட்டது - நன்றி!
உங்கள் கருத்தை செயலாக்குகிறோம். இதற்கு சில நாட்கள் ஆகக்கூடும், பொறுமை காக்கவும்.

ரேட்டிங்குகள் மற்றும் கருத்துகள்

4.8 star icon
5 கருத்துகள் மற்றும் 25 ரேட்டிங்குகள்
5 star icon
(20)
4 star icon
(4)
3 star icon
(1)
2 star icon
(0)
1 star icon
(0)
கருத்துகள் எதுவும் இல்லை
இந்த டோர்னமெண்ட்டிற்கு ரேட்டிங் வழங்குக
(0/50)
(0/500)
(0/50)

கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்

(0/500)
நன்றி! உங்கள் கேள்வியை மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
* உங்கள் கேள்வியானது மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு எங்கள் குழுவால் விரைவில் பதிலளிக்கப்படும். சரியான கேள்வியை உள்ளிட்டதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்
* கேள்விகள் டோர்னமெண்டுக்கு தொடர்பில்லாதவை நிராகரிக்கப்படும்
உங்கள் அனைத்து கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்
Q:
How to make sure that you Play
A: You can register for this tournament on our application on Sundays when the registration window is open. Make sure that you are available at the tournament start time to get hassle free game experience.
Rummyculture Team
Q:
How I download this app
A: You can download by visiting https://www.rummyculture.com/indian-rummy-game/online-rummy-app-download/
Rummyculture Team
Q:
I can't download this app
A: You can download our app at by clicking: https://www.rummyculture.com/indian-rummy-game/online-rummy-app-download/
Rummyculture Team
Q:
I tried to register for this tournament on a Sunday but it was full. Can you help how I can join?
A: Apologies for the inconvenience. However, players can even register when all seats are full. They will get waitlisted which is strictly on a first come first serve basis. Players can even register when all seats are full. They will get waitlisted which is strictly on a first come first serve basis. Waitlisted players who don’t get a seat will get a refund of the registration fee. To be on a safer side, we recommend you to register as soon as the registration window is open.
Rummyculture Team
Q:
What happens if I don’t join the tournament on time?
A: If the registered player does not show up at the time of the tournament, the game will start with his/her seat reserved on autoplay mode. If this player misses 3 consecutive turns the player will be considered dropped and the game will be over for the player.
Rummyculture Team
நன்றி! உங்கள் பதிலை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்.
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
(0/500)
(0/50)
Connect Rummyculture with Whatsapp
close Share Rummyculture