வெறும் 25 ரூபாயுடன் இந்த வெகுமதி மற்றும் உண்மையான ஆன்லைன் ரம்மி போட்டியில் சேரவும்! மேலும் வெல்ல மேலும் விளையாடு! சீக்கிரம், போட்டி தொடங்குவதற்கு 10 நிமிடங்களுக்கு முன்பு பதிவு சாளரம் மூடப்படும். ஒரு சுற்றுக்கு 3 ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே. வேகமாக விளையாடுங்கள். வேகமாக வெல்லுங்கள்.

தொடங்கும் நேரம்
பதிவுசெய்தல் சாளரம்
அதிகபட்ச பிளேயர்கள்
பரிசு பூல்
நிலை
27 Mar, 11:15 PM
10:05 - 11:13 PM
36
வெற்றியாளர்களைக் காண்க

பரிசு வடிவமைப்பு

நிலை
பிளேயர்கள்
பரிசு
1
1
₹1417
2
1
₹472
3
1
₹236
4
1
₹189
5
1
₹118
6
1
₹118

கடந்த டோர்னமெண்டுகள்

27th March, 11:15 PM
34 பிளேயர்கள்
2 சுற்றுக்கள்
0 காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள பிளேயர்கள்
தரம்
பிளேயர்
பரிசு
tournaments icon
#1
Samuel
₹1416.67
tournaments icon
#2
NIRAJ
₹472.22
tournaments icon
#3
nandadulal maity
₹236.11
tournaments icon
#4
Dattatrey
₹188.89
tournaments icon
#5
Karthik
₹118.06
tournaments icon
#5
Shivaraj
₹118.06
கருத்து சமர்பிக்கப்பட்டது - நன்றி!
உங்கள் கருத்தை செயலாக்குகிறோம். இதற்கு சில நாட்கள் ஆகக்கூடும், பொறுமை காக்கவும்.

ரேட்டிங்குகள் மற்றும் கருத்துகள்

4.6 star icon
2 கருத்துகள் மற்றும் 8 ரேட்டிங்குகள்
5 star icon
(6)
4 star icon
(1)
3 star icon
(1)
2 star icon
(0)
1 star icon
(0)
கருத்துகள் எதுவும் இல்லை
இந்த டோர்னமெண்ட்டிற்கு ரேட்டிங் வழங்குக
(0/50)
(0/500)
(0/50)

கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்

(0/500)
நன்றி! உங்கள் கேள்வியை மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
* உங்கள் கேள்வியானது மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு எங்கள் குழுவால் விரைவில் பதிலளிக்கப்படும். சரியான கேள்வியை உள்ளிட்டதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்
* கேள்விகள் டோர்னமெண்டுக்கு தொடர்பில்லாதவை நிராகரிக்கப்படும்
உங்கள் அனைத்து கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்
கேள்விகள் எதுவுமில்லை
Thank You! We are reviewing your answer.
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
(0/500)
(0/50)
win cash
இதுவரை பெற சேருங்கள் ₹5250 போனஸ்
OTP sent to Edit
Please enter password for Edit
win cash
இதுவரை பெற சேருங்கள் ₹5250 போனஸ்
OTP sent to Edit
Please enter password for Edit
whatsapp logo
close share