பரிசு: ₹100000
கிளப்பில் பிரத்தியேகமாகக் கிடைப்பவை

Club Platinum Diamond

போட்டிகளுக்கான அட்டவணை

தொடங்கும் நேரம்
பதிவுசெய்தல் சாளரம்
அதிகபட்ச பிளேயர்கள்
பரிசு பூல்
நிலை
21 Aug, 09:00 PM
07:00 - 08:50 PM
5000
₹100000
வரவிருக்கும்

பரிசு வடிவமைப்பு

நிலை
பிளேயர்கள்
பரிசு
1
1
₹25000
2
1
₹10000
3
1
₹5000
4
1
₹4000
5
1
₹2010

கடந்த டோர்னமெண்டுகள்

10th August, 09:00 PM
6000 பிளேயர்கள்
5 சுற்றுக்கள்
1861 காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள பிளேயர்கள்
தரம்
பிளேயர்
பரிசு
tournaments icon
#1
H T
₹25000
tournaments icon
#2
RajS
₹10000
tournaments icon
#3
MNMN
₹5000
tournaments icon
#4
Pirlo
₹4000
tournaments icon
#5
Hemant
₹2010
tournaments icon
#6
Avi
₹1400
tournaments icon
#6
Navghan
₹1400
tournaments icon
#6
Bond007
₹1400
tournaments icon
#6
Rathinam
₹1400
tournaments icon
#6
Nilesh
₹1400
கருத்து சமர்பிக்கப்பட்டது - நன்றி!
உங்கள் கருத்தை செயலாக்குகிறோம். இதற்கு சில நாட்கள் ஆகக்கூடும், பொறுமை காக்கவும்.

ரேட்டிங்குகள் மற்றும் கருத்துகள்

4.0 star icon
1 கருத்துகள் மற்றும் 2 ரேட்டிங்குகள்
5 star icon
(0)
4 star icon
(2)
3 star icon
(0)
2 star icon
(0)
1 star icon
(0)
கருத்துகள் எதுவும் இல்லை
இந்த டோர்னமெண்ட்டிற்கு ரேட்டிங் வழங்குக
(0/50)
(0/500)
(0/50)

கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்

(0/500)
நன்றி! உங்கள் கேள்வியை மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
* உங்கள் கேள்வியானது மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு எங்கள் குழுவால் விரைவில் பதிலளிக்கப்படும். சரியான கேள்வியை உள்ளிட்டதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்
* கேள்விகள் டோர்னமெண்டுக்கு தொடர்பில்லாதவை நிராகரிக்கப்படும்
உங்கள் அனைத்து கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்
Q:
Is this tournament you will continue everyday
A: You can check the availability of this tournament in the tournaments section on a given day.
Rummyculture Team
Q:
Entry fee for tournament?
A: These tournaments are club specific. You can visit our application for more details.
Rummyculture Team
நன்றி! உங்கள் பதிலை நாங்கள் மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்.
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
(0/500)
(0/50)
Connect Rummyculture with Whatsapp
close Share Rummyculture