பரிசு: ₹100000
கிளப்பில் பிரத்தியேகமாகக் கிடைப்பவை

விஐபி கிளப் உறுப்பினர்கள் இந்த பிரத்யேக வாராந்திர போட்டியில் இலவசமாக சேரலாம் மற்றும் 1 லட்சம் ரூபாய் வரை வெல்லலாம்! இந்த போட்டியில் ரம்மி விளையாட்டு சுற்றுகள் உள்ளன.

தொடங்கும் நேரம்
பதிவுசெய்தல் சாளரம்
அதிகபட்ச பிளேயர்கள்
பரிசு பூல்
நிலை
19 Apr, 09:00 PM
07:00 - 08:50 PM
1500
₹100000
வரவிருக்கும்

பரிசு வடிவமைப்பு

நிலை
பிளேயர்கள்
பரிசு
1
1
₹25000
2
1
₹10000
3
1
₹5000
4
1
₹2000
5
1
₹1200
6
1
₹800

கடந்த டோர்னமெண்டுகள்

16th April, 09:00 PM
512 பிளேயர்கள்
4 சுற்றுக்கள்
612 காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள பிளேயர்கள்
தரம்
பிளேயர்
பரிசு
tournaments icon
#1
Yes 789
₹25000
tournaments icon
#2
Baba
₹10000
tournaments icon
#3
KL 10
₹5000
tournaments icon
#4
Ashish Par
₹2000
tournaments icon
#5
Yugendhar
₹1200
tournaments icon
#6
Jay1981
₹800
கருத்து சமர்பிக்கப்பட்டது - நன்றி!
உங்கள் கருத்தை செயலாக்குகிறோம். இதற்கு சில நாட்கள் ஆகக்கூடும், பொறுமை காக்கவும்.

ரேட்டிங்குகள் மற்றும் கருத்துகள்

5.0 star icon
1 கருத்துகள் மற்றும் 3 ரேட்டிங்குகள்
5 star icon
(3)
4 star icon
(0)
3 star icon
(0)
2 star icon
(0)
1 star icon
(0)
கருத்துகள் எதுவும் இல்லை
இந்த டோர்னமெண்ட்டிற்கு ரேட்டிங் வழங்குக
(0/50)
(0/500)
(0/50)

கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்

(0/500)
நன்றி! உங்கள் கேள்வியை மதிப்பாய்வு செய்கிறோம்
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
* உங்கள் கேள்வியானது மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு எங்கள் குழுவால் விரைவில் பதிலளிக்கப்படும். சரியான கேள்வியை உள்ளிட்டதை உறுதிசெய்து கொள்ளவும்
* கேள்விகள் டோர்னமெண்டுக்கு தொடர்பில்லாதவை நிராகரிக்கப்படும்
உங்கள் அனைத்து கேள்விகள் மற்றும் விடைகள்
Q:
Whether the weekly tournament is free for vip club member??
A: Yes, this tournament is free for VIP club members
Rummyculture Team
Q:
Where is my club tournament
A: Please note that club tournaments are exclusive for club members only. Based on your club status you can find relevant tournaments in our app.
Rummyculture Team
Thank You! We are reviewing your answer.
இதற்கு சில நாட்கள் ஆகலாம், எனவே உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம்.
(0/500)
(0/50)
win cash
இதுவரை பெற சேருங்கள் ₹5250 போனஸ்
OTP sent to Edit
Please enter password for Edit
win cash
இதுவரை பெற சேருங்கள் ₹5250 போனஸ்
OTP sent to Edit
Please enter password for Edit
whatsapp logo
close share